28 May - Respublika Günü ərəfəsində Prezident Kitabxanasının Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırladığı "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti" elektron layihəsi yenilənmişdir.                  

http://axc.preslib.az/az