Prezident Kitabxanası “Azərbaycan ekologiyası” adlı Elektron layihəsi ilə Rusiyanın Dövlət İctimai Elmi-Texniki Kitabxanası və V.Vernadsk adına Qeyri-hökumət Ətraf Mühit Fondu tərəfindən keçirilən "Biblio-green, dayanıqlı dünyada" Beynəlxalq müsabiqəsində iştirak etmişdir. Müsabiqənin “Yaşıl sahə” üzrə nominasiyasında “Azərbaycan ekologiyası” sənəd informasiya resursu “Beynəlxalq ekoloji informasiya məkanının genişləndirilməsi” üzrə xüsusi mükafata layiq görülmüşdür.
http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/project/competitions/acts_2018-2019/