2016-cı ilin iyun ayının 9-da Prezident Kitabxanasında “MEHRİBAN ƏLİYEVA. Azərbaycanın birinci xanımının fəaliyyəti mətbuat səhifələrində” adlı tammətnli elektron nəşrin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. http://mehribanaliyeva.preslib.az/