2016-cı il martın 4-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ) İ.G.Tyulin adına Elmi Kitabxanasına 100-dən çox müxtəlif kitab hədiyyə edib. http://files.preslib.az/site/media_moGEs.pdf