Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafayevin (Mustafanın) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin nəşri olan “Stateji təhlil” jurnalının 2018-ci ilin 1-2 sayında “XX əsrdə erməni rəsmi dairələrinin kürdlərə qarşı həyata keçirdiyi deportasiya, repressiya və terror aktları haqqında (etnosiyasi analiz)” adlı elmi məqaləsi dərc olunmuşdur. http://sam.az/uploads/PDF/StratejiTehlil%2023-24.pdf