2014-cü ilin oktyabr ayının 21-23-də V.İ. Vernadski adına Ukrayna Milli kitabxanasında “Milli informasiya məkanının formalaşmasında kitabxanaların yeri və rolu” mövzusunda Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda V.İ. Vernadski adına Ukrayna Milli kitabxanasının Ukrayna Prezidentləri Fondunun direktoru t.e.n. Vladimir Udovik  “Azərbaycan Respublikasının Prezident Kitabxanasının informasiya fəaliyyəti” mövzusunda məruzə etmişdir. http://files.preslib.az/site/media_PtRO8.pdf
Konfransda BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dossenti, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Pərviz Kaziminin də məruzəsi təqdim olunmuşdur.