18 yanvar 2017-ci ildə məşhur fransız yazıçısı Jerar Kardon Azərbaycana səfəri çərçivəsində Prezident Kitabxanası ilə tanış olmuşdur. Azərbaycan qadınına həsr olunmuş roman üzərində işlədiyini bildirən yazıçı kitabxananın fondunda görkəmli dövlət, mədəniyyət və elm xadimləri olan Azərbaycan qadınlarına aid kitablarla maraqlanmış, kitabxananın nadir, incəsənət və xarici ədəbiyyat fondları ilə tanış olmuşdur. Kitabxana ilə tanışlıqdan məmnun qaldığını bildirən Jerar Kardon Kitabxananın Xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazmışdır.