2020-ci ilin yanvarın 10-da Prezident Kitabxanasının əməkdaşlarının hazırladığı  “Azərbaycan diasporu” elektron layihə istifadəçilərə təqdim edilib.
İstifadəçilərə təqdim edilən “Azərbaycan diasporu” elektron kitabxana 7 fəsildən və 19 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşmasına səbəb olan amillər, hazırkı diaspor quruculuğu geniş təhlil edilir.
“Azərbaycan diasporu” elektron resursu http://diaspora.preslib.az/ subdomenində yerləşdirilib.