Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc)  15 oktyabr 2014-cü ildə “Abidələrimiz” multimediya layihələri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasından xüsusi video reportaj hazırlamışdır: http://video.azertag.az/video/15385.