Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri Zakir İsmayılovun “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi-nəzəri və praktiki jurnalının 2016-cı il 1-ci sayında “Türk xalqlarının kitab abidələri” Elektron kitabxanası Prezident Kitabxanasının türk xalqları ədəbi irsinin öyrənilməsinə dəyərli töhfədir” adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. http://files.preslib.az/site/media_j0LAr.pdf