2004

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı
Dünya ədəbiyyatı
Lüğət və ensiklopediyalar
Dünya uşaq ədəbiyyatı
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı
Ədəbiyyat antologiyaları2007

Nobel mükafatı laureatları
Müasir dünya ədəbiyyatı
Dünya ədəbiyyatı klassikləri
Dünya ədəbiyyatı antologiyaları